Video HTP
Svařování je naší hlavní výrobní technologií

Pro výrobu svařovaných dílů máme zaveden systém managementu kvality v procesech svařování ve shodě s normou ČSN EN ISO 3834-2: Požadavyk na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Vyšší požadavky na jakost.
 

Řízení svařovacích procesů v souladu s touto normou zabezpečuje, že kvalita svarů našich výrobků splňuje zákazníkerm specifikovaná kritéria. Plnění normou stanovených požadavků nám umožňuje:

 • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů s důrazem na řízení svařování
 • garance stálosti výrobního procesu svařování a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů našim zákazníkům
 • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného QMS
 • zkvalitnit systém řízení a zdokonalit organizační struktury organizace
 • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v procesech svařování
 • optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energe a dalších zdrojů
 • zvýšení důvěry veřejnosti a kontrolních orgánů, kdy jsme schopni zabezpečit procesy svařování
 • kompatabilitu QMS v procesech svařování s praxí v zemích EU a přizpůsobení požadavkům EU

Vyrábíme svařované díly v požadovaných stupních kvality pomocí těchto metod svařování:

1. SVAŘOVÁNÍ TAVNÉ

 • 131 – Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu - MIG
 • 135 – Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu - MAG
 • 141 – Obloukové svařování netavící se elektrodou v inertním plynu - TIG (WIG)
 • 121 – Svařování pod tavidlem s drátovou elektrodou
 • 311 – Kyslíko - acetylénové svařování
 • 74   – Indukční svařování

Z metod tavného svařování je to především vysokovýkonné MIG/MAG svařování pro spoje z konstrukčních ocelí. TIG svařování využíváme hlavně pro svařování kombinovaných materiálů a tenkách částí.

 2. SVAŘOVÁNÍ TLAKEM

 • odporové svařování
 • bodové svařování
 • bradavkové svařování
 • švové svařování 

 3. MĚKKÉ A TVRDÉ PÁJENÍ

Díly dodáváme včetně povrchové úpravy:

 • galvanické a žárové zinkování
 • základní nátěr KTL
 • finální nátěr práškovou barvou a další