Video HTP
Dlouhodobá kooperace se slévárnami a kovárnami

Zajišťujeme odlitky dle norem ČSN, DIN, ASTM, případně i podle národních norem.

Používané materiály:

  • ocelové odlitky - nízko, středně a vysoce legované
  • odllitky z temperované litiny
  • odlitky z neželezných kovů vyráběné gravitační i tlakovou metodou

Dále jsme schopni nabídnout i odlitky vyráběné metodou vytavitelného modelu. Samozřejmou součástí nabídky je i opracování odlitků dle požadavků zákazníka. Výkovky zajišťujeme z železných i neželezných materiálů dle norem ČSN, DIN a to jak kováním za studena tak i kováním za tepla, včetně ohřevu v ochranné atmosféře.