Video HTP

Nalezení vhodného technologického řešení je naše motivace.

Kvalitní produkty jsou pro společnost HTP s.r.o. samozřejmostí při respektování rozhodujícího faktoru zakázkové výroby, kterým je cena.
Za tímto účelem uplatňujeme v naší společnosti principy štíhlé výroby a neustálého zlepšování všech procesů.