Video HTP
Milujeme přírodu a žijeme v souladu s ní

Společnost HTP s.r.o. při svých výrobních aktivitách preferuje odstranění nebo významné omezení zdrojů potencionálních rizik pro životní prostředí. Ve vztahu k oblasti životního prostředí společnost uplatňuje politiku dodržování zákonů a předpisů na ochranu životního prostředí a trvalé zlepšování vlivu společnosti na životní prostředí v rámci vlastních ekonomických možností považovat za minimální standard.

Při zavádění nových výrobních postupů volíme technologie v souladu s nejlepší dostupnou technikou a hledáme cesty pro trvalé snižování spotřeby energií, surovin a vzniku odpadů. Trvale prověřujeme, hodnotíme a řídíme vlivy podniku na životní prostředí a přijímáme potřebná technická a organizační opatření k jejich minimalizaci. Soustavným vzděláváním a motivováním vedeme zaměstnance k tomu, aby zásady ochrany životního prostředí přijali za vlastní.